23:57 26/07/2010

Eximbank lãi gần 823 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Hoàng Vũ

Quý 2/2010, Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank) đạt lợi nhuận sau thuế 407,58 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 822,88 tỷ đồng

Khách hàng giao dịch tại Eximbank.
Khách hàng giao dịch tại Eximbank.
Quý 2/2010, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đạt lợi nhuận sau thuế 407,58 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm là 822,88 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh vừa công bố, trong quý 2/2010, Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế là 502,29 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 917,59 tỷ đồng, tăng 13,14% so với cùng kỳ năm 2009 và bằng 41,7% kế hoạch năm (theo chỉ tiêu 2.200 tỷ đồng thông qua tại đại hội cổ đông hồi tháng 4/2010).

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 của Eximbank đạt 822,88 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2009.

Thu nhập thuần từ lãi của ngân hàng này lũy kế 6 tháng đầu năm là 1.155,08 tỷ đồng, tăng 26,24% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng khá mạnh so với cùng kỳ 2009, 150,57 tỷ đồng so với 98,43 tỷ đồng, tăng gần 53%. Lãi từ hoạt động dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt 114,46 tỷ đồng, tăng 46,64% so với cùng kỳ năm 2009.

Quý 2/2010, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của Eximbank tăng đột biến so với quý 2/2009, 38,27 tỷ đồng so với 7,43 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước, 59,90 tỷ đồng so với 60,47 tỷ đồng.

Ở hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, quý 2/2010 Eximbank ghi nhận khoản lỗ 0,85 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là -0,5 tỷ đồng. Tương tự, ở hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt là lỗ 5 tỷ đồng và lũy kế lỗ 6,59 tỷ đồng; trong khi 6 tháng đầu năm 2009 lãi 169,85 tỷ đồng.

Trong quý 2/2010, Eximbank ghi nhận khoản chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là 22,33 tỷ đồng. Đây cũng là con số chung của 6 tháng đầu năm 2010, trong khi 6 tháng đầu năm 2009 là 88,50 tỷ đồng.