09:40 09/10/2008

Eximbank nâng lãi huy động USD

Ái Vân

Từ ngày 8/10, Eximbank nâng mức lãi suất huy động cho tiền gửi là USD từ mức 2,2%-5,7%/năm lên 2,5%-6%/năm

Từ ngày 8/10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ nâng mức lãi suất huy động cho tiền gửi USD từ mức 2,2%-5,7%/năm lên 2,5%-6%/năm, tăng thêm 0,25%- 0,5%/năm tùy theo từng kì hạn so với mức lãi suất cũ.

Các kì hạn tiền gửi từ 2 tuần đến 6 tháng sẽ được áp dụng biểu lãi suất mới này. Theo đó các kì hạn tiền gửi trong thời gian 2 tuần sẽ có mức lãi 2,5%/năm, 3 tuần: 3%/năm, 1 tháng: 5,75%/năm, 2 tháng: 5,8%/năm, 3 tháng: 5,85%/năm, 4 tháng: 5,9%/năm, 5 tháng: 5,95%/năm và kì hạn 6 tháng là 6%/năm.

Như vậy, so với mặt bằng lãi suất huy động chung, Eximbank đang là một trong những ngân hàng có mức lãi hấp dẫn nhất trên thị trường.

Quyết định tăng lãi suất huy động USD là một trong những động thái đẩy mạnh hơn nữa hoạt động huy động tiền gửi là đồng USD trong những tháng cuối năm của Eximbank.