09:01 20/10/2008

Eximbank phát hành thẻ Visa Business

N.Anh

Đây là thẻ tín dụng quốc tế với hạn mức tín dụng được cấp dựa vào uy tín của doanh nghiệp

Với thẻ Eximbank - Visa Business, Eximbank sẽ ứng tiền cho các thành viên doanh nghiệp trong các khoản tiêu dùng trong và ngoài nước. Doanh nghiệp sẽ thanh toán lại cho Eximbank sau tối đa 45 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch thẻ mà không chịu bất cứ loại phí nào.
Với thẻ Eximbank - Visa Business, Eximbank sẽ ứng tiền cho các thành viên doanh nghiệp trong các khoản tiêu dùng trong và ngoài nước. Doanh nghiệp sẽ thanh toán lại cho Eximbank sau tối đa 45 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch thẻ mà không chịu bất cứ loại phí nào.
Ngày 15/10/2008, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã chính thức ra mắt thẻ doanh nhân Visa Business với hạn mức tín dụng được cấp có thể lên tới 1,5 tỷ đồng.

Đây là thẻ tín dụng quốc tế dành cho doanh nhân, thành viên của doanh nghiệp với hạn mức tín dụng được cấp dựa vào uy tín của doanh nghiệp. Eximbank sẽ cấp hạn mức tín dụng cho doanh nhân lên đến 1,5 tỷ đồng, người đứng đầu doanh nghiệp có thể chủ động giao hạn mức cho mỗi thành viên doanh nghiệp lên đến 300 triệu đồng.

Với thẻ Eximbank - Visa Business, Eximbank sẽ ứng tiền cho các thành viên doanh nghiệp trong các khoản tiêu dùng trong và ngoài nước. Doanh nghiệp sẽ thanh toán lại cho Eximbank sau tối đa 45 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch thẻ mà không chịu bất cứ loại phí nào.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể trả một phần hay toàn bộ số tiền đã sử dụng thanh toán một lần hay nhiều lần trong khoảng  thời gian cho phép