09:49 23/05/2008

Eximbank ra mắt dịch vụ tiền gửi Call 48 giờ

Lê Mây

Eximbank đưa ra dịch vụ tiền gửi tiết kiệm 48 giờ, đây là dịch vụ tiết kiệm ngắn hạn thứ 2 mà Eximbank đưa ra trong tháng 5 này

Từ ngày 22/5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đưa ra dịch vụ tiền gửi tiết kiệm 48 giờ. Đây là dịch vụ tiết kiệm ngắn hạn thứ 2 mà Eximbank đưa ra trong tháng 5 này.

Tiết kiệm 48 giờ được xem là hình thức đầu tư ngắn hạn. Với dịch vụ này, nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân. Tài khoản tiết kiệm nhàn rỗi 48 giờ có tính thanh khoản cao, và giúp nhiều người có cơ hội sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi.

Tiền gửi vào ngân hàng có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Lãi suất tiền gửi được tính sau 48 giờ theo mức lãi hiện hàng của ngân hàng. Sau 48 giờ, nếu tài khoản không rút, ngân hàng sẽ tiếp tục tái tục tài khoản trong 48 giờ tiếp theo. Eximbank đã rất thành công đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm 24 giờ.

Ngân hàng đã huy động được gần 600 tỷ đồng sau 10 ngày triển khai loại hình tiết kiệm 24 giờ.