10:00 22/03/2007

Eximbank rộng cửa đón nhà đầu tư chiến lược mới

Minh Đức

Ngân hàng Eximbank sẽ lựa chọn thêm đối tác chiến lược, danh sách lựa chọn sẽ chốt vào ngày 30/3 tới

Trang chủ của Eximbank.
Trang chủ của Eximbank.
Ngân hàng Eximbank sẽ lựa chọn thêm đối tác chiến lược, danh sách lựa chọn sẽ chốt vào ngày 30/3 tới.

Chủ trương rộng cửa đón nhà đầu tư chiến lược này là nhằm chuẩn bị triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2.800 tỷ đồng, theo kế hoạch tăng vốn năm 2007 đã được Đại hội cổ đông lần thứ 19 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thông qua.

Eximbank cho biết hiện đã có nhiều tập đoàn kinh tế lớn, có uy tín trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu, đàm phán, thương lượng với Eximbank, mong muốn trở thành đối tác chiến lược để cùng hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Những tập đoàn kinh tế có năng lực tài chính mạnh, khả năng kết hợp sản phẩm, mạng lưới rộng, và uy tín trên thương trường sẽ là những đối tác được Eximbank ưu tiên lựa chọn, kể cả những doanh nghiệp hiện đang là cổ đông của Eximbank.

Cụ thể, để trở thành đối tác chiến lược của Eximbank, các doanh nghiệp phải đáp ứng một số tiêu chí như: Có năng lực tài chính mạnh và uy tín thương hiệu; có khách hàng - sản phẩm - dịch vụ - mạng lưới - thị trường có thể bổ sung, liên kết bán chéo với Eximbank, phù hợp với định hướng chiến lược của Eximbank; và đáng chú ý là phải cam kết nắm giữ cổ phiếu Eximbank tối thiểu 3 năm kể từ ngày ký kết.

Trước đó, ngày 8/2/2007, Eximbank đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với Kinh Đô Group. Theo thỏa thuận này, Kinh đô đầu tư 90 triệu USD để mua 6,42% trong tổng số 2.800 tỷ vốn điều lệ và trở thành một trong những đối tác chiến lược của Eximbank.