17:31 14/06/2009

Eximbank tạm ứng cổ tức bằng tiền 8%

M.Đức

Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8%

5 tháng đầu năm 2009, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 674 tỷ đồng.
5 tháng đầu năm 2009, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 674 tỷ đồng.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8%.

Theo thông báo cuối tuần qua, Eximbank sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2009 với tỷ lệ nói trên vào 17h ngày 22/6/2009. Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức bắt đầu từ ngày 29/6/2009.

Tính đến ngày 31/5/2009, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 674 tỷ đồng; dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đạt 5.690 tỷ đồng, chiếm 19% tổng dư nợ tín dụng. Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng  21,4% so với đầu năm.

Trong 5 tháng đầu năm, ngân hàng này đã mở thêm 10 phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch lên 121 đơn vị. Theo kế hoạch đến cuối năm 2009, Eximbank sẽ đạt trên 140 điểm giao dịch trên toàn quốc.