08:41 23/07/2007

Eximbank tham gia tài trợ thương mại toàn cầu

Minh Đức

Ngày 25/7, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ ký thỏa ước tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu

Ngày 25/7, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ ký thỏa ước tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu.

Thỏa ước trên sẽ được ký với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB). Theo đó Eximbank sẽ trở thành thành viên nhóm Ngân hàng Phát hành Chương trình Tài trợ thương mại toàn cầu (GTFG) của IFC.

IFC hiện được ủy nhiệm nhiệm vụ hỗ trợ thương mại, đẩy mạnh sự phát triển trong khu vực kinh tế tư nhân cho các thị trường mới nổi trên toàn thế giới bằng cách phát triển mạng lưới các đối tác ngân hàng trên toàn thế giới.

Việc tài trợ thương mại thông qua chương trình này được triển khai dưới các nghiệp vụ L/C, tài trợ trước xuất khẩu; mua/bán lệnh phiếu/hối phiếu; bảo lãnh dự thầu/thực hiện hợp đồng/thanh toán ứng trước; cấp tín dụng cho hàng hóa nhập khẩu.

Đến nay, tổng trị giá bảo lãnh của IFC trong chương trình đã đạt tới con số 1 tỷ USD sau gần 2 năm triển khai (bắt đầu từ tháng 10/2005). Cho đến nay, Chương trình đã có 105 ngân hàng lớn của hơn 65 quốc gia trên thế giới tham gia với tư cách là ngân hàng xác nhận và hơn 75 ngân hàng của 50 quốc gia là ngân hàng phát hành.

Là thành viên của chương trình này sẽ giúp cho các L/C do Eximbank phát hành được xác nhận dễ dàng hơn (do nhóm ngân hàng xác nhận tham gia Chương trình đã trải rộng trên hơn 65 nước); Eximbank không phải xin hạn mức xác nhận của từng ngân hàng đại lý riêng lẻ như hiện nay.

Ngoài ra, Eximbank còn có cơ hội tiếp cận với mạng lưới các ngân hàng trên toàn cầu nhằm mở rộng thị trường hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ trên thị trường quốc tế.