09:51 15/05/2008

Eximbank triển khai dịch vụ tiết kiệm qua đêm 24h

Ái Vân

Mức lãi Eximbank áp dụng cho tiền gửi qua đêm 24h là 10%/năm. Tiền gửi tiết kiệm có thể bằng tiền mặt, chuyển khoản

Từ ngày 14/5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) triển khai dịch vụ tiết kiệm qua đêm 24h trên toàn hệ thống giao dịch của ngân hàng.

Dịch vụ này nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư ngắn hạn của các khách hàng cá nhân. Lãi suất của tiền gửi tiết kiệm 24h được trả hàng ngày theo lãi suất mà ngân hàng quy định.

Mức lãi Eximbank áp dụng cho tiền gửi qua đêm 24h là 10%/năm. Tiền gửi tiết kiệm có thể bằng tiền mặt, chuyển khoản và tiền có thể gửi vào thành nhiều lần.

Với tiết kiệm qua đêm 24h, Eximbank muốn tăng huy động vốn cho ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện cho người dân sinh lợi từ nguồn tiền nhàn rỗi.