00:26 22/01/2012

Eximbank vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận

Kim Tuấn

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2011 với lợi nhuận vượt xa chỉ tiêu

Tính đến 31/12/2011, tổng tài sản của Eximbank đã đạt 183.696,58 tỷ đồng, tăng 40,1% so với năm 2010.
Tính đến 31/12/2011, tổng tài sản của Eximbank đã đạt 183.696,58 tỷ đồng, tăng 40,1% so với năm 2010.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2011 với lợi nhuận vượt xa chỉ tiêu.

Cụ thể, trong năm 2011, Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế là 4.069,43 tỷ đồng, tăng tới 71,5% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 3.051,34 tỷ đồng, tăng 68,6% so với năm 2010.

Với kết quả trên, Eximbank đã vượt tới 35,6% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà đại hội cổ đông thông qua hồi đầu năm (3.000 tỷ đồng).

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, tính đến 31/12/2011, tổng tài sản của Eximbank đã đạt 183.696,58 tỷ đồng, tăng 40,1% so với năm 2010, vượt chỉ tiêu 180.000 tỷ đồng đề ra đầu năm.