08:42 28/06/2011

FDC thông qua phương án thoái vốn ở 2 công ty

Minh Hà

Giá bán tối thiểu cổ phiếu Hải Việt là 15.000 đồng, mức giá này không bao gồm cổ tức năm 2010 còn lại chưa chia

Công ty Cổ phần Hải Việt.
Công ty Cổ phần Hải Việt.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HSX) thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Hải Việt và Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh lương thực Phước An.

Theo đó, trên cơ sở Báo cáo định giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Hải Việt do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank (SBS) lập ngày 24/5, Hội đồng Quản trị công ty thống nhân chủ trương xác định giá bán tối thiểu cổ phiếu Hải Việt là 15.000 đồng, giá sổ sách của cổ phiếu tính đến thời điểm 31/3/2011 có tính đến chiết khấu thanh khoản của cổ phiếu là 15,83%. Mức giá này không bao gồm cổ tức năm 2010 còn lại chưa chia.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị công ty cũng thông qua phương án thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh lương thực Phước An với giá tối thiểu không thấp hơn giá sổ sách vào ngày 31/3/2011. Thanh toán theo phương thức đặt cọc 30% sau khi ký hợp đồng và phần còn lại chia đều trong thời hạn từ ngày đặt cọc đến hết 31/12/2011. Công ty cho người mua được sử dụng thương hiệu và logo Fideco trên sản phẩm của Phước An đến hết năm 2012.