16:56 26/02/2010

FDI hai tháng đầu năm: Giải ngân trái chiều đăng ký

Anh Quân

Giải ngân vốn FDI trong hai tháng đầu năm nay tăng hơn cùng kỳ 10%, nhưng thu hút vốn chỉ đạt rất thấp, khoảng 27%

Hoạt động của các doanh nghiệp FDI đã có sự khởi sắc so với cùng kỳ năm 2009.
Hoạt động của các doanh nghiệp FDI đã có sự khởi sắc so với cùng kỳ năm 2009.
Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài do Cục Đầu tư nước ngoài vừa công bố cho biết, kết quả giải ngân vốn FDI trong hai tháng đầu năm nay tăng hơn cùng kỳ 10%, nhưng thu hút vốn chỉ đạt rất thấp, khoảng 27%.

Cụ thể, trong tháng 2/2010, đã có 48 dự án đăng ký cấp mới với tổng vốn trên 1,46 tỷ USD. Tính chung hai tháng đầu năm, đã có 88 dự án đăng ký cấp mới với tổng vốn đạt gần 1,62 tỷ USD, bằng 57,5% về số dự án và bằng 59,8% về tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2009.

Trong số các dự án cấp mới trong 2 tháng năm 2010, đáng chú ý có các dự án lớn được cấp phép như dự án Công ty TNHH Skybridge Dragon Sea (Hoa Kỳ) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư 902,5 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư Daewon - Bình Khánh tại Tp.HCM với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD...

Với các dự án FDI đã đầu tư giai đoạn trước, trong tháng 2 có 13 dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký 132 triệu USD. Tính chung hai tháng đầu năm, đã có 16 dự án tăng vốn với trên 165 triệu USD, bằng 34,8% về số dự án nhưng chỉ đạt 4,3% về vốn so với cùng kỳ năm 2009.

Như vậy, tính cả các dự án tăng vốn, thu hút FDI trong tháng qua đạt tổng cộng 1,78 tỷ USD, chỉ bằng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, với con số quan trọng nhất, giải ngân FDI những tháng đầu năm nay vẫn đạt khá cao. Trong tháng 2, số vốn FDI giải ngân đạt khoảng 700 triệu USD, đưa tổng số vốn giải ngân trong hai tháng đầu năm lên 1,1 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2009.

Theo nhận định của Cục Đầu tư nước ngoài, đây là mức tăng khá trong 2 tháng đầu của năm 2010. Trung bình, mỗi tháng giải ngân được 550 triệu USD.

Cũng theo báo cáo của cơ quan này, hoạt động của các doanh nghiệp FDI dường như đã có sự khởi sắc so với cùng kỳ năm 2009.

Trong hai tháng đầu năm 2010, tính cả dầu thô, các doanh nghiệp FDI đã xuất khẩu 4,93 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoài; nhập khẩu đạt 4,19 tỷ USD, tăng 47,7% trong cùng so sánh. Như vậy, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu trên 700 triệu USD trong hai tháng đầu năm nay.

Còn nếu không kể dầu thô, khối các doanh nghiệp này xuất khẩu 4,13 tỷ USD, tăng 35,7% so với cùng kỳ 2009, và nhập siêu khoảng 60 triệu USD.