08:01 24/05/2013

FLC bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Hà Anh

Bà Lan hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế FLC

Các thành viên trong Ban lãnh đạo công ty.<br>
Các thành viên trong Ban lãnh đạo công ty.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HNX) công bố quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty.

Theo đó, FLC bổ nhiệm bà Trần Thị My Lan giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn lực quốc tế của công ty, kể từ ngày 20/5/2013.

Như vậy, Ban lãnh đạo của FLC có 3 thành viên gồm: ông Doãn Văn Phương - Tổng giám đốc; bà Trần Thị My Lan và ông Trần Thế Anh - Phó tổng giám đốc.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013, doanh thu của FLC đạt 212,35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,281 tỷ đồng.