14:22 08/08/2014

FLC hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hà Anh

Tính đến ngày 1/8, FLC có 160.533.882 cổ phiếu đang lưu hành và công ty không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu quỹ nào

Diễn biến giá cổ phiếu FLC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu FLC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE) công bố kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, công ty đã hoàn tất việc phát hành 6.173.882 cổ phiếu cho 7.157 cổ đông hiện hữu, nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành tính đến ngày 1/8/2014 lên 160.533.882 cổ phiếu. Hiện, FLC không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu quỹ nào.

Được biết, cổ phiếu phát hành thêm nói trên được FLC thực hiện chi trả cổ tức 2013 cho cổ đông với tỷ lệ 4% (100 cổ phiếu nhận 4 cổ phiếu mới). Ngày chốt quyền 25/7/2014.

Cùng với ngày chốt quyền 25/7/2014, cổ đông FLC được thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với giá bằng mệnh giá, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm 154.360.000 cổ phiếu. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 28/7 đến 22/8/2014.

Được biết, Tập đoàn FLC đã chính thức ký kết hợp đồng đầu tư với Quỹ đầu tư The Global Emerging Markets Group (GEM), theo đó GEM sẽ đầu tư 200 tỷ đồng vào FLC dưới dạng thu xếp vốn từng lần trong thời hạn 12 tháng.

Theo hợp đồng, GEM sẽ giải ngân 200 tỷ đồng trong vòng 12 tháng cho FLC với mức giá tương đương giá thị trường. Ngoài ra, GEM cũng cam kết thực hiện đăng ký mua 3 triệu cổ phần từ cổ đông lớn theo mức giá thoả thuận 20.000 đồng một cổ phiếu.