10:48 26/12/2011

FLC thông qua kế hoạch tăng vốn lên 500 tỷ đồng

N.H

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) đã thông qua kế hoạch tăng vốn từ 170 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng

Đại hội cổ đông FLC đã thông qua các kế hoạch do Hội đồng quản trị đề xuất với tỉ lệ đồng thuận cao.
Đại hội cổ đông FLC đã thông qua các kế hoạch do Hội đồng quản trị đề xuất với tỉ lệ đồng thuận cao.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) đã thông qua kế hoạch tăng vốn từ 170 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, bằng cách chào bán riêng lẻ cho các đối tác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 23/12, FLC đóng cửa ở mức 17.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy giá phát hành riêng lẻ cho các đối tác lớn có mức ưu đãi rất lớn. Trả lời câu hỏi của VnEconomy về nguyên nhân FLC đưa ra mức giá thấp như vậy đối với các tổ chức lớn, đại diện công ty cho biết đây mới là mức giá đề nghị để lấy ý kiến cổ đông và thương lượng với các tổ chức đầu tư. Mặt khác, trong bối cảnh khó khăn, các tổ chức tham gia góp vốn sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm nên cần có ưu đãi nhất định.

Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án phát hành chi tiết: quyết định tiêu chí, lựa chọn đối tác chiến lược; khối lượng bán, giá bán cho từng nhà đầu tư chiến lược; lựa chọn thời điểm bán thích hợp; lựa chọn lịch trình các đợt thu tiền phù hợp; xử lý cổ phần không được mua hết (nếu có) với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Dự kiến đợt tăng vốn này được dành để góp vốn đầu tư giai đoạn 1 dự án xây dựng khu sân golf - resort và vui chơi giải trí tại hồ Cẩm Quỳ, Ba Vì. Tổng mức đầu tư cố định dự kiến 3.394 tỷ đồng, trong đó vốn do chủ sở hữu tham gia dự kiến 1.120 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng dự kiến 2.274 tỷ đồng. FLC dự kiến tham gia góp khoảng 62,5% tổng vốn đầu tư.

Đại diện FLC cũng cho biết kế hoạch huy động vốn cho dự án còn được triển khai qua việc phát hành trái phiếu. Việc tăng vốn là nhằm giảm bớt áp lực vốn vay. Ngoài ra, dự án còn có diện tích lớn cho các hạng mục nhà biệt thự, có thể huy động thêm vốn trong quá trình triển khai.