08:26 06/09/2011

FMC: 8 tháng doanh số đạt 52 triệu USD, tăng 50% cùng kỳ

Hà Anh

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HSX) công bố kết quả kinh doanh trong tháng 8/2011.

Năm nay tôm nuôi Sóc Trăng chỉ đạt khoảng 20% sản lượng so năm trước do tôm bị thiệt hại nặng nề trên diện rộng.
Năm nay tôm nuôi Sóc Trăng chỉ đạt khoảng 20% sản lượng so năm trước do tôm bị thiệt hại nặng nề trên diện rộng.
Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HSX) công bố kết quả kinh doanh trong tháng 8/2011.

Theo đó, FMC đã chế biến được 854 tấn tôm thành phẩm các loại trong tháng 8. Doanh số tiêu thụ 8,6 triệu USD.

Năm nay tôm nuôi Sóc Trăng chỉ đạt khoảng 20% sản lượng so năm trước do tôm bị thiệt hại nặng nề trên diện rộng khi còn trong một tháng tuổi. Với kết quả trên, doanh số chung 8 tháng là 52 triệu USD tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2010.

Trước đó, FMC cho biết, sản lượng tôm đông lạnh chế biến trong tháng 7 là 877 tấn. Qua đó đã đưa doanh số tiêu thụ chung (kể cả nông sản) trong tháng đạt gần 11,2 triệu USD.

Với sản lượng và doanh số tăng khá mạnh trong tháng 7 đã đưa tổng doanh số 7 tháng đầu năm lên 43,7 triệu USD, bằng 172% so cùng kỳ năm trước. Với tiến độ này sẽ hoàn thành chỉ tiêu doanh số 80 triệu USD năm 2011.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu tiêu thụ đạt 1.680 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng; cổ tức ít nhất 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).