00:01 22/01/2009

FMC trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 25/2009, FMC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá

Ngày 25/2/2009, FMC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá.
Ngày 25/2/2009, FMC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo, 9/2/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 11/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC-HOSE) để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008.

Theo đó, ngày 25/2/2009, FMC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá - 1.200 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm nhận cổ tức: Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận tại cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tại địa chỉ Km 2132, quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán FMC vào những ngày 10, 11 và 12/2/2009.