10:25 07/05/2013

Fortune công bố 10 công ty lớn nhất nước Mỹ

An Huy

Tạp chí Fortune vừa công bố xếp hạng thường niên 500 công ty lớn nhất nước Mỹ về doanh thu (Fortune 500). Dưới đây là top 10 của xếp hạng