17:28 28/12/2010

FPC sẽ chuyển nhượng đất tại 2 nhà xưởng và một số dự án

Hà Liên

Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC-HOSE) thông báo kế hoạch kinh doanh năm 2011

Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC-HOSE) thông báo kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Theo FPC, hiện riêng tháng 10/2010 báo cáo tài chính đã chuyển lỗ sang lời, lợi nhuận trước thuế mỗi cổ phiếu (EPS) là 57,12 đồng, lũy kế 10 tháng năm 2010 vẫn lỗ, nhưng bắt đầu năm 2011, các khoản tiền công trình sẽ lần lượt thu vào, công ty sẽ chuyển lỗ sang lãi.

Về khoản vay 38 tỷ đồng của FPC tại Vietcombank cũng đã được công ty trả vào 6/12, nên giảm bớt gành nặng chi phí lãi vay.

FPC cũng tích cực thu hồi các khoản (phải thu công trình) là 104,5 tỷ đồng, từ ngày 1/5 - 30/11, công ty đã thu hồi được 22,4 tỷ đồng, đạt 21,4%, năm 2011, công ty dự đoán tỷ lệ thu hồi sẽ đạt 50%, khoảng 29,8 tỷ đồng.

Công ty chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là 3.500 m2 tại Bắc Ninh là 18 tỷ đồng và nhà xưởng gắn liền với 12.000m2 đất là 36,1 tỷ đồng, khoản còn lại là 27 tỷ đồng sẽ được thu trong thời gian tới.

Công ty lên kế hoạch chuyển nhượng các tài sản dư thừa của công ty, sử dụng tài sản một cách hiệu quả. Hiện tại, công ty còn đang nắm giữ nhà xưởng và quyền sử dụng 21.076 m2 đất tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch và 100% vốn đầu tư từ Full Power là Công ty TNHH Metal Tech đang nắm giữ nhà xưởng và quyền sử dụng 17.000 m2 đất tại Khu công nghiệp Nhơ Trạch. Dự tính, hai nhà xưởng này sẽ được chuyển nhượng với giá 2,5 triệu USD.

FPC cũng sẽ chuyển nhượng dự án hợp tác với Công ty Phú Mỹ về việc phát triển 35.000 m2 đất tại quận 9. Dự tính giá trị chuyển nhượng là 6 triệu USD trong đó FPC nắm 90% quyền lợi và công ty cũng sẽ thanh lý hoạt động với các công ty con làm ăn không hiệu quả.

Ngoài ra, công ty cũng đang bàn bạc các công trình xây dựng, điện cơ tại tỉnh Hà Tĩnh, Vĩnh Long và Tp.HCM ...dự tính giá trị báo giá đến 150 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận thuần là 15%.