08:48 16/07/2008

FPC sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ

Nguyệt Anh

FPC dự kiến phát hành 640 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với tổng giá trị phát hành 640 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC) thông báo sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các Tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư và các nhà đầu tư khác, với hình thức trái phiếu ghi sổ.

Cụ thể, FPC dự kiến phát hành 640 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 640 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, mệnh giá trái phiếu được đảm bảo bằng USD (tổ chức phát hành trái phiếu bằng VND và khi đáo hạn tổ chức phát hành hoàn trả vốn gốc trái phiếu bằng VND, có giá trị ngang bằng với giá trị USD được quy đổi theo mệnh giá khi trái phiếu được phát hành). Trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, năm đầu tiên lãi suất cố định 10%/năm, các năm sau: lãi suất thả nổi, được tính dựa trên lãi suất bình quân đơn giản tiền gửi USD kỳ hạn 1 năm lãnh lãi cuối kỳ của các ngân hàng thương mại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EIB) cộng thêm 2%/năm.

Thời gian phát hành được chia làm 2 đợt: đợt 1: 400 tỷ phát hành vào quý 3/2008; đợt 2: 240 tỷ phát hành vào quý 1/2009.

Phương thức thanh toán lãi: trả lãi hàng năm, kỳ trả lãi đầu tiên sau 1 năm kể từ khi phát hành. Lãi trả bằng VND tương đương với trị giá USD được nhận. Tiền lãi được trả tại Tổ chức thanh toán hoặc chuyển vào tài khoản theo chỉ định của nhà đầu tư. Phí chuyển khoản (nếu có) sẽ do nhà đầu tư chịu.

Phương thức thanh toán gốc: Vốn gốc được thanh toán bằng VND 1 lần vào thời điểm đáo hạn. Công ty Cổ phần Full Power cam kết đảm bảo giá trị vốn gốc trái phiếu khi đáo hạn cho trái chủ tương đương trị giá USD mà trái chủ đầu tư vào trái phiếu tại thời điểm phát hành.