11:29 20/05/2014

FPT báo lãi 773 tỷ đồng

Thủy Diệu

4 tháng đầu năm, tập đoàn FPT đạt lợi nhuận trước thuế là 773 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013

<div><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">FPT cũng cho biết, doanh thu hợp nhất từ thị trường nước ngoài sau 4 tháng đạt 889 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2013.&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">FPT cũng cho biết, doanh thu hợp nhất từ thị trường nước ngoài sau 4 tháng đạt 889 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2013.&nbsp;</span></div>
Tập đoàn FPT vừa cho biết, kết thúc 4 tháng đầu năm, doanh thu toàn tập đoàn đạt 9.775 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 112% kế hoạch 4 tháng.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 773 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013. Lợi nhuận sau thuế đạt 636 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 475 tỷ đồng, đều tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013.

Kết thúc 4 tháng đầu năm, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.727 đồng/cổ phiếu.

FPT cũng cho biết, doanh thu hợp nhất từ thị trường nước ngoài sau 4 tháng đạt 889 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2013.

Giá trị hợp đồng từ thị trường nước ngoài đã ký và đã trúng thầu chờ ký của FPT IS tới hết quý 1 đạt 54,2 triệu USD, tương đương gần 1.139 tỷ đồng, tăng 78,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Được biết, trong tháng 4, FPT chính thức bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc phụ trách toàn cầu hóa, cụ thể là bổ nhiệm ông Dương Dũng Triều làm Phó tổng giám đốc toàn cầu hóa và ông Nguyễn Khắc Thành đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách nguồn lực toàn cầu hóa.