12:03 19/05/2015

FPT báo lãi sau thuế 585 tỷ đồng trong 4 tháng

Thủy Diệu

Lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 884 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6666669845581px;">4 tháng đầu năm 2015, FPT đạt doanh thu hợp nhất đạt 12.678 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6666669845581px;">4 tháng đầu năm 2015, FPT đạt doanh thu hợp nhất đạt 12.678 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.</span>
Tập đoàn FPT vừa cho biết kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm với doanh thu hợp nhất đạt 12.678 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 884 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 585 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.700 đồng, tăng tương ứng 23% so với cùng kỳ.

FPT cho biết, doanh thu của tập đoàn chủ yếu được đóng góp bởi khối công nghệ và khối phân phối - bán lẻ. Theo đó, khối công nghệ ghi nhận doanh thu 2.086 tỷ đồng sau 4 tháng, tăng 43% và lợi nhuận trước thuế đạt 244 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. 

Khối phân phối và bán lẻ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 34% và 52%, đạt tương ứng 8.737 tỷ đồng và 262 tỷ đồng sau 4 tháng, trong đó, mảng bán lẻ đạt lợi nhuận là 41 tỷ đồng sau 4 tháng, bằng mức thực hiện của cả năm 2014.

Mảng kinh doanh quốc tế của FPT với doanh thu 4 tháng đầu năm tăng 49% so với cùng kỳ, đạt 1.297 tỷ đồng.