15:51 18/06/2013

FPT báo lãi trước thuế đạt 968 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng.

Theo đó, kết thúc 5 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn FPT đạt 9.793 tỷ đồng, tương đương 36% kế hoạch năm.  Lợi nhuận trước thuế đạt 968 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 796 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 592 tỷ đồng, tương đương 36% và 35% kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 5 tháng đạt 2.162 đồng/cổ phiếu, tương đương 35% kế hoạch cả năm.

Theo FPT, các mảng dịch vụ và phần mềm của tập đoàn tiếp tục duy trì tốc độ phát triển mạnh. Xuất khẩu phần mềm ghi nhận mức tăng trưởng 34% so với cùng kỳ; Mảng phát triển phần mềm cho thị trường trong nước có mức tăng trưởng 47% và dịch vụ công nghệ thông tin tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm 2012.