13:33 20/05/2010

FPT công bố lãi 608 tỷ đồng trong 4 tháng

Thu Thủy

Công ty Cổ phần FPT công bố kết quả kinh doanh của toàn Tập đoàn FPT trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2010

Trụ sở của FPT.
Trụ sở của FPT.
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố kết quả kinh doanh của toàn Tập đoàn FPT trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2010.

Theo đó, trong tháng 4/2010, doanh thu của FPT đạt trên 1.620 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu Tập đoàn 4 tháng đầu năm đạt trên 5.890 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2009.

Lợi nhuận trong tháng 4 của FPT đạt trên 153 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận 4 tháng đầu năm lên 608 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng năm ngoái.

FPT cho biết, trong tháng 4/2010, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn như viễn thông, phần mềm, đào tạo… đều đạt kết quả khả quan và có tỷ lệ đạt kế hoạch tốt.

Trong lĩnh vực phần mềm, doanh số tháng 4 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software) đạt 64 tỷ đồng (3,35 triệu USD), hoàn thành 103% kế hoạch và đạt mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tháng 4 của FPT Software đạt 12,16 tỷ tăng 28% so với cùng kỳ và đạt 106% kế hoạch.

Trong lĩnh vực phân phối, Công ty Cổ phần Thương mại FPT (FTG) đạt doanh thu hơn 1.096 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch và tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận trước thuế của FTG lại đạt 40,7 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch và tăng trưởng 78% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mảng viễn thông, doanh thu của FPT Telecom tháng 4/2010 đạt 202 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch tháng và đạt mức tăng trưởng 44% so với cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận trước thuế của FPT Telecom đạt 50,1 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch tháng và tăng trưởng 33% so với cùng kỳ.