14:52 11/08/2011

FPT công bố lợi nhuận 7 tháng đầu năm

Minh Anh

7 tháng đầu năm 2011, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn FPT đạt trên 1.347 tỷ đồng, hoàn thành 101,3% kế hoạch

Đồ hình chiến lược OneFPT. Tập đoàn này đặt mục tiêu sẽ hoàn thành mức tăng trưởng 30% trong năm nay.
Đồ hình chiến lược OneFPT. Tập đoàn này đặt mục tiêu sẽ hoàn thành mức tăng trưởng 30% trong năm nay.
7 tháng đầu năm 2011, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn FPT đạt trên 1.347 tỷ đồng, hoàn thành 101,3% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trong 7 tháng ước đạt gần 800 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2011 mà tập đoàn FPT vừa công bố, doanh thu của FPT sau 7 tháng đạt gần 13.875 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2010, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, do lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của FPT đạt 1.204 tỷ đồng, như vậy, lợi nhuận trước thuế tháng 7 của FPT chỉ đạt 143 tỷ đồng, giảm so với các tháng trước đó.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế tháng 6 của tập đoàn này đạt 342 tỷ đồng, tháng 5 là 201 tỷ đồng (5 tháng đầu năm là 862 tỷ đồng). Trong khi đó, mức lợi nhuận trước thuế trung bình 7 tháng đầu năm là 192,4 tỷ đồng.

FPT cho biết, tập đoàn đặt mục tiêu sẽ hoàn thành mức tăng trưởng 30% trong năm nay và đây là một trong những lộ trình để tập đoàn thực hiện chiến lược dài hơi OneFPT (2011-2014).