09:39 17/07/2008

FPT công bố lợi nhuận, giảm nhân sự và chi tiêu công

Văn Thành

Tập đoàn FPT công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm, song song với kế hoạch cắt giảm nhân sự và chi tiêu công

Riêng mảng phần mềm và dịch vụ đã mang về cho FPT 450,47 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm - Ảnh: Việt Tuấn.
Riêng mảng phần mềm và dịch vụ đã mang về cho FPT 450,47 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm - Ảnh: Việt Tuấn.
Tập đoàn FPT sẽ rà soát lại bộ máy hoạt động, cơ cấu lại một số công ty con trong kế hoạch dự tính cắt giảm 10% nhân sự và 20% chi tiêu công trong năm nay.

Thông tin này được ông Bùi Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, đưa ra chiều qua (16/7).

Theo ông Ngọc, đó là sự tinh giảm nhân sự, chủ yếu ở khối tài chính nhằm cơ cấu lại bộ máy hoạt động. Tuy nhiên, FPT không có kế hoạch rút vốn tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực này.

Việc giảm 20% chi tiêu công từ nay đến cuối năm của FPT nhằm mục đích giảm chi phí hoạt động của bộ máy trước khó khăn chung của nền kinh tế.

Ngoài những dự tính trên, liên quan đến khó khăn chung của nền kinh tế, FPT đã có điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2008 với tăng trưởng về doanh thu là 8,4% và tăng trưởng về lợi nhuận 15,6%.

Cũng trong chiều qua, FPT chính thức công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008. Tập đoàn này vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng trong quý 2 là 36,68%. Tính chung, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2008 đạt 47,10%.

Kết thúc quý 1, FPT đạt doanh thu thuần của toàn Tập đoàn trên 4.393 tỷ đồng, tăng 58,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt trên 303 tỷ đồng, tăng trưởng 46,6% so với cùng kỳ năm 2007.

Quý 2, doanh thu thuần của toàn Tập đoàn đạt trên 4.283 tỷ đồng, tăng 36,68% so với cùng kỳ năm 2007 và vượt 6,74% so với kế hoạch, đưa tổng doanh thu của cả Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm lên hơn 8.676 tỷ đồng, tăng 47,10%.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 của tập đoàn này tăng trưởng 9,48%, đạt gần 328 tỷ đồng và vượt 9,16% so với kế hoạch đề ra, đưa tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2008 đạt gần 631 tỷ đồng, tăng 24,63% so với cùng kỳ.

Về doanh thu các lĩnh vực tích hợp hệ thống, xuất khẩu phần mềm, viễn thông, đào tạo và phân phối trong 6 tháng đầu năm của FPT đều tăng so với cùng kỳ năm 2007, lần lượt là 88,91%; 69,48%; 57,34%; 120,33% và 35,64%.

Lợi nhuận trước thuế của các mảng tích hợp hệ thống, xuất khẩu phần mềm, viễn thông, đào tạo và phân phối lần lượt đạt 128,16%; 119,38%; 182,67%; 239,43% và 138,40% kế hoạch. Nếu tính riêng mảng phần mềm và dịch vụ, lợi nhuận trước thuế của 6 tháng đầu năm đạt 450,47 tỷ đồng, tăng 98,55% và vượt mức kế hoạch là 61,83%.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu FPT bình quân của quý 2/2008 là 2.170 đồng và tính cho 6 tháng đầu năm 2008 là 4.185 đồng trên một cổ phiếu.