08:26 02/11/2010

FPT: Đầu tư 44% vốn điều lệ của EVN Telecom

Hà Liên

Hội đồng Quản trị FPT thông qua việc FPT đầu tư vào EVN Telecom và phát hành không quá 2.000 tỷ đồng trái phiếu thường

Hội đồng Quản trị FPT thông qua việc FPT đầu tư 44% vốn điều lệ của EVN Telecom.
Hội đồng Quản trị FPT thông qua việc FPT đầu tư 44% vốn điều lệ của EVN Telecom.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) thông qua việc FPT đầu tư vào EVN Telecom và phát hành trái phiếu thường với tổng mệnh giá không quá 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị thông qua việc FPT đầu tư 44% vốn điều lệ của Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom); giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì và quyết định việc đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán cổ phần chi tiết trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích của FPT và phát huy tối đa thế mạnh, sự đóng góp của các cổ đông lớn đối với EVN Telecom theo thỏa thuận cổ đông giữa các bên.

Đồng thời, thông qua việc FPT phát hành Trái phiếu thường với tổng mệnh giá không quá 2.000 tỷ đồng và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết việc phát hành Trái phiếu nêu trên.

Được biết, kết thúc 9 tháng năm 2010, Tập đoàn FPT vẫn tiếp tục đạt được kết quả kinh doanh đáng kể. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 1.548 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 112% kế hoạch đề ra; Doanh thu Tập đoàn đạt 16.731 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 30% và đạt 111% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 24%, đạt trên 959 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt mức 5.011 đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2009. Tính đến hết tháng 9 năm 2010, toàn Tập đoàn đã đạt 75% kế hoạch cả năm.