21:45 01/08/2013

FPT dự chi hơn 400 tỷ đồng trả cổ tức

Hà Anh

FPT sẽ tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần (mã FPT-HOSE) thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2013.

Theo đó, FPT sẽ tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày trả cổ tức là 30/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/8.

Tính đến ngày 30/6, FPT có 275.201.755 cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, FPT phải chi trả cổ tức đợt này là 412 tỷ đồng.

Được biết, FPT vừa bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc làm Tổng giám đốc, thay cho ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hiện ông Ngọc nắm gần 10,2 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 3,7% số cổ phiếu đang lưu hành.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2013 đã soát xét, tính đến 30/6, doanh thu bán hàng của FPT đạt 12.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.059 tỷ đồng, EPS đạt 2.934 đồng.