09:42 12/06/2008

FPT được niêm yết bổ sung cổ phiếu

Nguyệt Ánh

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT sẽ niêm yết bổ sung 1.292.887 cổ phiếu trên sàn Tp.HCM

Ngày 11/6, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có công văn quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (mã chứng khoán FPT) được niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Theo đó, FPT sẽ niêm yết bổ sung 1.292.887 cổ phiếu phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng. Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá) là hơn 12 tỷ đồng.