10:07 23/01/2014

FPT khởi động dự án lớn nhất ở nước ngoài

M.Chung

FPT vừa chính thức khởi động dự án lớn nhất từ trước đến nay ở thị trường ngoài

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Lễ khởi động dự án “Cung cấp và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Tài chính cho Kho bạc Nhà nước - Chính phủ Hoàng gia Campuchia” giữa Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS, thuộc Công ty Cổ phần FPT).</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Lễ khởi động dự án “Cung cấp và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Tài chính cho Kho bạc Nhà nước - Chính phủ Hoàng gia Campuchia” giữa Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS, thuộc Công ty Cổ phần FPT).</span>
Tại trụ sở Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia (Phnom Penh, Campuchia), ngày 21/01/2014, dự án “Cung cấp và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Tài chính cho Kho bạc Nhà nước - Chính phủ Hoàng gia Campuchia” giữa Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS, thuộc Công ty Cổ phần FPT) đã chính thức được khởi động.

Theo biên bản hợp tác, FPT IS giữ vai trò tổng thầu chính, tham gia triển khai toàn bộ hệ thống trên quy mô rộng tại 31 đơn vị kho bạc (từ Trung ương đến địa phương) của Campuchia. Đây là dự án có quy mô toàn quốc đầu tiên tại Campuchia, và cũng được coi là dự án có giá trị lớn nhất của FPT tại thị trường nước ngoài. 

Dự án “Cung cấp và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Tài chính cho Kho bạc Nhà nước - Chính phủ Hoàng gia Campuchia” (FMIS - Financial Management Information System) có giá trị gần 10 triệu USD, được tài trợ vốn bởi Ngân hàng Thế giới. FMIS là dự án nằm trong mục tiêu hiện đại hóa hệ thống quản lý tài chính công (minh bạch trong quản lý, hạn chế tiêu cực và đảm bảo an ninh tài chính) của Chính phủ Hoàng gia Campuchia. 

Thời gian triển khai của dự án FMIS kéo dài trong 26 tháng (từ tháng 01/2014) và được FPT IS bảo trì trong 2 năm tiếp theo.

FPT cho biết, để đi đến ký kết hợp đồng này, FPT IS đã phải vượt qua nhiều đối thủ quốc tế, đến từ các nước có nền công nghệ phát triển, như Canada, Mỹ, Singapore, Malaysia, khu vực châu Âu…

Được biết, 2013 là năm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của FPT với việc tập trung nguồn lực từ tất cả các công ty thành viên cho mảng thị trường nước ngoài. Theo đó, ngoài lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, FPT sẽ đẩy mạnh cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT), tích hợp hệ thống, viễn thông, giáo dục… cho hai nhóm thị trường chính, gồm thị trường các nước phát triển (Nhật, Mỹ, châu Âu Singapore…) và thị trường các nước đang phát triển (Lào, Campuchia, Myanmar…).

Toàn cầu hóa được tập đoàn này xác định là hướng đi chủ lực từ nay đến năm 2020. Trong đó, doanh số từ thị trường nước ngoài đến năm 2018 của FPT IS kỳ vọng ước đạt 200 triệu USD với các thị trường trọng tâm, như: Mỹ, Nhật Bản, thị trường Châu Âu, Singapore, Lào, Campuchia…