12:50 24/04/2012

FPT lãi 578 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2012

Hà Anh

Sau 3 tháng, doanh thu của FPT đạt gần 5.950 tỷ đồng; lợi nhuận đạt gần 578 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX) vừa công bố kết quả kinh doanh trong 3 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, doanh thu đạt gần 5.950 tỷ đồng và đạt 102% kế hoạch; lợi nhuận đạt gần 578 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2011, hoàn thành 103% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 341 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt 1.577 đồng trên một cổ phiếu.

Các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn vẫn giữ vững mức tăng trưởng đáng kể.

Ở mảng dịch vụ viễn thông, doanh thu đạt 658 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 186 tỷ đồng và tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm 2011.

Dịch vụ online tăng trưởng 134% và đạt mức 380 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận đạt 60 tỷ đồng và tăng 30% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực phát triển phần mềm đạt 381 tỷ doanh thu và tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2011.

Lĩnh vực tích hợp hệ thống đạt mức tăng trưởng cao 91% về lợi nhuận, đạt 57 tỷ đồng; và 488 tỷ đồng về doanh thu.

Các mảng dịch vụ công nghệ thông tin và phân phối cũng đạt mức doanh thu khá tốt, lần lượt là 120 tỷ đồng và 3.771 tỷ đồng.

Mảng giáo dục tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng tốt, đạt mức 45,5%.

FPT đã thông qua việc trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 45%. Trong đó, cổ tức chi trả bằng tiền mặt là 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu (cổ tức đã tạm ứng là 10%). Cổ tức bằng cổ phiếu là 25% (4 cổ phần hiện hữu được chia thêm 1 cổ phần mới). Thời gian thực hiện chi trả 2 loại cổ tức tiền mặt, cổ phiếu và tăng vốn điều lệ trong quý 2/2012.