23:16 25/07/2007

FPT lập công ty quản lý quỹ

Đăng Long

Ngày 25/7, Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT (FPT Capital)

Theo báo cáo của FPT, doanh thu thuần của công ty này trong 6 tháng đầu năm 2007 đạt 5.898 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2006.
Theo báo cáo của FPT, doanh thu thuần của công ty này trong 6 tháng đầu năm 2007 đạt 5.898 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2006.
Ngày 25/7, Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT (FPT Capital).

Theo giấy phép, FPT Capital sẽ tham gia hoạt động với số vốn điều lệ 110 tỷ đồng; được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và các nghiệp vụ kinh doanh khác được pháp luật cho phép.

Đây là công ty thứ hai của FPT được chính thức cấp phép tham gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính.

Trước đó, cũng trong tháng 7/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Chứng khoán FPT (FPT Securities).