00:05 30/03/2014

FPT sẽ đẩy mạnh mua bán, sáp nhập

Thủy Diệu

Một trong những chiến lược phát triển của tập đoàn FPT trong năm 2014 là đẩy mạnh hoạt động mua bán, sáp nhập

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT.</span>
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 diễn ra sáng 29/3, cổ đông FPT đã thông qua các định hướng phát triển chiến lược của tập đoàn, trong đó FPT sẽ đẩy mạnh hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A).

Với định hướng toàn cầu hóa, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt trên 30% mỗi năm (chưa tính tăng trưởng từ hoạt động M&A).

Hai hướng chính được tập đoàn tập trung đẩy mạnh là xuất khẩu phần mềm tại các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Mỹ, châu Âu và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin.

FPT cũng cho biết, để rút ngắn thời gian thâm nhập thị trường và nhanh chóng mở rộng danh sách khách hàng, FPT sẽ tìm kiếm các cơ hội M&A với các công ty trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin tại một số thị trường quan trọng như Mỹ, Nhật, châu Âu. Tập đoàn dự kiến sẽ chi khoảng 50 triệu USD cho các thương vụ M&A.

FPT sẽ tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu phát triển với khoản ngân sách năm 2014 dự kiến là 100 tỷ đồng. Trong đó, việc đầu tư cho nghiên cứu, phát triển các giải pháp/dịch vụ dựa trên nền công nghệ mới S.M.A.C (Social - Mạng xã hội), Mobility - công nghệ di động, Analystic/Big Data - dữ liệu lớn và Cloud - điện toán đám mây) sẽ là hướng phát triển trọng tâm.

Cũng tại đại hội cổ đông trên, FPT đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2013 là 30% (3.000 đồng/cổ phiếu) và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 25% (4 cổ phần hiện hữu được chia thêm 1 cổ phần mới). Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức là trong quý 2/2014.

Đại hội cũng thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Mức chia cổ tức này sẽ do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết định.

Ngoài ra, các cổ đông cũng nhất trí kế hoạch kinh doanh 2014 với mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tương ứng là 11%, 6% và 10%, tương đương 31.892 tỷ đồng, 2.672 tỷ đồng và 1.775 tỷ đồng.