16:51 23/07/2009

FPT sẽ phát hành trái phiếu và trả cổ tức năm 2009 bằng tiền

N.Anh

Trong quý 3/2009, FPT sẽ phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu

Trụ sở của FPT.
Trụ sở của FPT.
Đại hội cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền của FPT và kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2009.

Theo đó, trong quý 3/2009, FPT sẽ phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100.000 đồng, tổng mệnh giá phát hành không vượt quá 1.800 tỷ đồng. Trái phiếu FPT dự kiến phát hành có kỳ hạn 3 năm với lãi suất định kỳ từ 5% - 7%/năm.

Ngoài ra, đại hội cổ đông bất thường FPT thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2009 ở mức không dưới 2.500 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT và Công ty TNHH Thương mại FPT sẽ được chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần bằng việc bán bớt 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành dưới dạng cổ phiếu ưu đãi nhân viên hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, giá bán bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

Trước đó, FPT công bố doanh thu toàn tập đoàn quý 2 đạt gần 4.294 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu của 6 tháng đầu năm lên 8.223 tỷ đồng - giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 114,08% so với kế hoạch. Lãi sau thuế của tập đoàn trong quý 2 đạt 314,6 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 631,7 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.