15:39 18/12/2014

FPT thu 655 tỷ đồng từ bán iPhone trong tháng 11

Thủy Diệu

Nhờ phân phối thêm iPhone 6 và iPhone 6 Plus, FPT thu 655 tỷ đồng từ hoạt động bán iPhone trong tháng 11

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Một cửa hàng của FPT.<br></span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Một cửa hàng của FPT.<br></span>
Tập đoàn FPT vừa cho biết, doanh thu của FPT 11 tháng năm 2014 đạt 30.857 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ.

Theo FPT, mức doanh thu trên chủ yếu từ các lĩnh vực xuất khẩu phần mềm (tăng trưởng 37%), dịch vụ viễn thông (tăng 19%), phân phối (tăng 22%) và bán lẻ (tăng 80%) so với cùng kỳ.

Ngoài ra, sự kiện iPhone 6 và iPhone 6 Plus được FPT phân phối từ ngày 14/11 cũng khiến doanh thu phân phối iPhone của FPT Trading tăng vọt lên 655 tỷ đồng riêng trong tháng 11, cao xấp xỉ 5 lần so với doanh số trung bình các tháng trước đó.

Sau 11 tháng, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt 2.269 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, đạt 93% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 1.487 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.323 đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Cũng theo FPT, thị trường nước ngoài tiếp tục đóng góp tích cực về cả doanh thu và lợi nhuận nhờ nỗ lực mở rộng thị trường và chiến lược mua bán sáp nhập của tập đoàn.

Lũy kế 11 tháng, doanh thu từ hoạt động toàn cầu đạt 3.216 tỷ đồng, tương đương 152 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế từ hoạt động này đạt 527 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.