09:17 28/03/2007

FPT và Agribank hợp tác chiến lược

Thanh Hà

FPT sẽ trở thành đối tác chiến lược về công nghệ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)

Trụ sở của Agribank tại Hà Nội.
Trụ sở của Agribank tại Hà Nội.
Ngày 27/3, tại Hà Nội, Công ty FPT và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Theo đó, FPT sẽ trở thành đối tác chiến lược về công nghệ của Agribank. FPT sẽ tư vấn, hợp tác và xây dựng chiến lược hiện đại hóa và tin học hóa Agribank nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của ngân hàng này.

Quá trình này bao gồm hoạch định lộ trình tin học hóa, xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông, triển khai giải pháp, bảo trì, nâng cấp hệ thống thông tin.

Trong quá trình cổ phần hóa Agribank, FPT sẽ tham gia tư vấn. FPT và Agribank sẽ trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, kỹ năng quản lý giữa lãnh đạo cấp cao và cán bộ nghiệp vụ.