10:35 28/11/2007

FPT và SBI Holdings lập quỹ đầu tư chung

Minh Đức

Tập đoàn SBI Holdings (Nhật Bản) và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ (FPT) lập quỹ đầu tư chung đầu tư vào Việt Nam

Quỹ đầu tư chung này sẽ tập trung vào ngành ngân hàng, tài chính Việt Nam.
Quỹ đầu tư chung này sẽ tập trung vào ngành ngân hàng, tài chính Việt Nam.
Tập đoàn SBI Holdings (Nhật Bản) và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ (FPT) lập quỹ đầu tư chung đầu tư vào Việt Nam.

Ngày 27/11, thỏa thuận liên quan giữa hai bên đã được ký kết. Quỹ này có giá trị 100 triệu USD, do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ FPT (FPT Capital) quản lý.

Theo định hướng hai bên đặt ra, quỹ đầu tư chung này sẽ tham gia vào quá trình mua bán các doanh nghiệp lớn của nhà nước (SOEs), đặc biệt là trong ngành ngân hàng, tài chính và hướng tới các lĩnh vực đang lên như khoa học đời sống, công nghệ thông tin và dịch vụ Internet.

SBI Holdings nguyên là bộ phận đầu tư của Tổng công ty Softbank, hoạt động trong các lĩnh vực quản lý tài sản bao gồm cả đầu tư mạo hiểm, môi giới và đầu tư ngân hàng, dịch vụ tài chính dựa trên Internet.