14:04 11/07/2011

FPTS báo lãi hơn 90 tỷ đồng sau 6 tháng

Hoàng Vũ

6 tháng đầu năm 2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) đạt 90,25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Đến ngày 30/6/2011 FPTS đã có 61.792 tài khoản của nhà đầu tư.
Đến ngày 30/6/2011 FPTS đã có 61.792 tài khoản của nhà đầu tư.
6 tháng đầu năm 2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) đạt 90,25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ngày 11/7, FPTS công bố báo cáo tài chính quý 2/2011.

Báo cáo cho biết, trong tháng 6/2011, lợi nhuận trước thuế của công ty chứng khoán này là 24,99 tỷ đồng; trong quý 2/2011 là 57,1 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 90,25 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2011 đạt 42,82 tỷ đồng (quý trước là 68,28 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 là 67,68 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, nhiều khoản mục trong doanh thu của FPTS quý 2 giảm so với quý 1/2011, ngoại trừ sự tăng trưởng rất mạnh của “Doanh thu khác” (đạt 20 tỷ đồng so với 5,24 tỷ đồng quý trước). Tuy nhiên, thế mạnh từ nguồn thu truyền thống của FPTS là hoạt động tư vấn tiếp tục có đóng góp lớn trong quý 2 với 72,25 tỷ đồng.

Trong tháng 6/2011, FPTS có thêm 1.795 tài khoản của nhà đầu tư mở mới, nâng số lượng tính đến ngày 30/6/2011 là 61.792 tài khoản.