14:20 23/05/2011

FPTS mở dịch vụ ứng trước trực tuyến tiền cổ tức

Hoàng Vũ

FPTS vừa bổ sung thêm tính năng mới cho dịch vụ, giúp nhà đầu tư có thể ứng trước trực tuyến tiền cổ tức qua việc nhượng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) vừa bổ sung thêm tính năng mới cho dịch vụ EzRightsExercise, giúp nhà đầu tư có thể ứng trước trực tuyến tiền cổ tức thông qua việc nhượng quyền nhận cổ tức bằng tiền.

EzRightExercise là dịch vụ giúp khách hàng có thể dễ dàng theo dõi, quản lý và thực hiện các quyền phát sinh trên tài khoản giao dịch chứng khoán của mình, như quyền nhận cổ tức bằng tiền, quyền nhận cổ tức/cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu, quyền mua chứng khoán phát hành thêm…

Với tính năng mới ứng trước trực tuyến tiền cổ tức của dịch vụ, nhà đầu tư sẽ không còn mất thời gian đợi nhận tiền cổ tức mà có thể ứng trước số tiền cổ tức được nhận để ngay lập tức quay vòng vốn để tìm kiếm cơ hội gia tăng lợi nhuận đầu tư.

Nhà đầu tư có thể thực hiện việc ứng trước tiền cổ tức đối với các quyền nhận cổ tức bằng tiền đã xác định ngày phân bổ quyền.

Sau khi đề nghị nhượng quyền nhận cổ tức bằng tiền của khách hàng được phê duyệt, hệ thống của FPTS sẽ tự động ghi tăng số tiền được nhận vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng. Đến ngày phân bổ quyền, hệ thống sẽ tự động hạch toán số quyền, số tiền nhượng quyền và phí nhượng quyền vào tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư.