23:35 16/05/2007

Gần 5 triệu thẻ được mở tại ngân hàng

Các số liệu thống kê cho thấy đến đầu năm 2007, đã có gần 5 triệu thẻ được mở tại các ngân hàng thương mại của Việt Nam

Các số liệu thống kê cho thấy đến đầu năm 2007, đã có gần 5 triệu thẻ được mở tại các ngân hàng thương mại ca Vit Nam.

Trong số này, 94,5% là thẻ nội địa và 5,5% là thẻ quốc tế.

Toàn quốc hiện đã có gần 3.000 máy ATM và hơn 11.000 điểm chấp nhận thẻ (POS) được lắp đặt.

Ngân hàng Ngoại thương là đơn vị chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường thẻ Việt Nam, chiếm 35,7%. Trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần thì Ngân hàng Đông Á là đơn vị dẫn đầu với 600 nghìn thẻ và 250 máy ATM.