13:58 05/10/2012

Gần 57% vốn của DIG sẽ chuyển về Bộ Xây dựng quản lý

Hà Anh

56,72% vốn của DIG sẽ chuyển từ Tập đoàn Sông Đà về Bộ Xây dựng sau quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) thông báo về việc quản lý phần vốn Nhà nước tại DIG về Bộ Xây dựng.

Cụ thể, ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc kết thức thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (HUD).

Theo quyết định của Thủ tướng, quyền quản lý phần vốn Nhà nước là hơn 73,7 triệu cổ phần, tương đương với 56,72% vốn điều lệ tại DIG từ Tập đoàn Sông Đà được chuyển về Bộ Xây dựng.

Trước đây, phần vốn Nhà nước tại DIG thuộc quyền quản lý của Bộ Xây dựng, sau đó được chuyển cho Tập đoàn Sông Đà khi thực hiện thí điểm mô hình Tập đoàn kinh tế theo Quyết định số 52/QĐ-TTG ngày 12/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ.