10:16 18/05/2009

Gạo, thuốc lá nhập khẩu từ Lào theo hạn ngạch có thuế suất 0%

Thúy Nhung

40 ngàn tấn thóc và gạo các loại, 3.000 tấn lá và cọng thuốc lá nhập khẩu từ Lào trong năm 2009 sẽ được hưởng thuế suất 0%

Cây thuốc lá.
Cây thuốc lá.
40 ngàn tấn thóc và gạo các loại, 3.000 tấn lá và cọng thuốc lá nhập khẩu từ Lào trong năm 2009 sẽ được hưởng thuế suất 0%.

Đó là nội dung chính trong Thông tư số 09/2009/TT-BTC vừa được Bộ Công Thương ban hành về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào.

Thuế suất thuế nhập khẩu này được áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/2009.

Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu các mặt hàng thóc và gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan. Đối với lá và cọng thuốc lá, chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) mới được phép nhập khẩu. Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Tuy nhiên, thông tư mới cũng yêu cầu hai nhóm mặt hàng nhập khẩu này phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Lào cấp theo quy định và được thông quan qua 13 cặp cửa khẩu giữa Việt Nam và Lào là: Na Mèo (Thanh Hóa),  Nậm Cắn (Nghệ An); Cầu Treo (Hà Tĩnh), Tây Trang (Điện Biên)... và Nậm Xôi (Hủa Phăn), Nậm Phao (Bolikhămxay), Đen Sa vẳn (Savannakhết)... của phía Lào.

Thủ tục nhập khẩu hàng hoá giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng lượng hàng nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trừ đi số lượng nhập khẩu của từng mặt hàng).

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký (12/5/2009) và hết hiệu lực sau ngày 31/12/2009. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BCT ngày 20/2/2009 hướng dẫn việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào.