Garage ôtô 20 tầng tự động tại Trung Quốc

Với các robot đỗ xe tự động, việc đỗ xe vào và lấy ra chỉ mất 90 giây...

Đức Anh

29/01/2019 22:55

Một garage ôtô tự động vừa được đưa vào vận hành thử nghiệm tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Với 20 tầng, garage này có sức chứa 387 ôtô.

Video: Xinhua.