16:24 10/05/2010

GE Energy Hải Phòng xuất xưởng tuabin gió phát điện đầu tiên

Trần Kỳ

Tập đoàn GE làm lễ xuất xưởng những chiếc máy phát điện tuabin gió đầu tiên được sản xuất tại nhà máy GE Energy Hải Phòng

Lễ xuất xưởng những chiếc máy phát điện tuabin gió đầu tiên được sản xuất tại nhà máy GE Energy Hải Phòng.
Lễ xuất xưởng những chiếc máy phát điện tuabin gió đầu tiên được sản xuất tại nhà máy GE Energy Hải Phòng.
Ngày 10/5, Tập đoàn GE làm lễ xuất xưởng những chiếc máy phát điện tuabin gió đầu tiên được sản xuất tại nhà máy GE Energy trong Khu công nghiệp Nomura -  thành phố Hải Phòng.

Những chiếc máy này đã được ký hợp đồng xuất khẩu vào quí 1/2010, đây là một minh chứng cụ thể về khoản đầu tư hơn 60 triệu USD của GE cho nhà máy GE Energy Hải Phòng.

Ông Gergo Lencses, Tổng giám đốc GE Energy Hải Phòng cho biết: “Nhà máy là một phần trong chiến lược toàn cầu hoá của GE nhằm phát triển và sử dụng năng lực sản xuất tập trung để quản lý chi phí và đảm bảo chất lượng”.

Được biết, GE Energy Hải Phòng là nhà máy sản xuất đầu tiên trong ngành năng lượng tại khu vực Đông Nam Á và được xây dựng trong thời gian đúng 1 năm, kể từ lúc nhận giấy phép đầu tư đến lúc cho ra những sản phẩm đầu tiên.

Các sản phẩm của nhà máy sẽ được xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia có mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới, để chế tạo ra tuabin gió thành phẩm.