10:04 27/07/2007

Gemadept bắt đầu xây dựng cảng quốc tế Nhơn Hội

Hoàng Lộc

Tổng vốn đầu tư của dự án cảng quốc tế Gemadept Nhơn Hội là 3.704,371 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm

Ban quản lý khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần cảng quốc tế Gemadept Nhơn Hội đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh cảng quốc tế Gemadept Nhơn Hội và khu hậu cần cảng.

Đây là thông tin mà Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển (Gemadept) đã công bố ngày 26/7.

Tổng vốn đầu tư của dự án này là 3.704,371 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Theo dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào quý 3 năm 2007 và bắt đầu đi vào kinh doanh vào quý 3 năm 2009.

Về ưu đãi, dự án được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo.

Ngoài ra, dự án còn được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng và 15 năm tiếp theo kể từ ngày xây dựng hoàn thành và đưa hạng mục công trình vào hoạt động và miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định.