13:36 31/07/2007

Gemadept lập liên doanh với Hyundai

Hải Tiến

Tập đoàn Hàng hải Hyundai của Hàn Quốc (HMM) và Công ty Gemadept vừa khai trương liên doanh mới trong lĩnh vực vận tải biển

Một văn phòng của Gemadept tại Tp.HCM.
Một văn phòng của Gemadept tại Tp.HCM.
Tập đoàn Hàng hải Hyundai của Hàn Quốc (HMM) và Công ty Gemadept vừa khai trương liên doanh mới trong lĩnh vực vận tải biển.

Sau 14 năm hợp tác dưới hình thức đại lý, sự ra đời của Công ty TNHH Hyundai Merchant Marine Việt Nam (HMM Việt Nam) là một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Gemadept và HMM.

HMM Việt Nam có 49% vốn góp từ Gemadept, bên nước ngoài góp 51%. Liên doanh này có hoạt động chính là cung cấp các dịch vụ vận tải đường biển (gồm cả dịch vụ vận tải nội địa bằng tàu mang quốc tịch Việt Nam, các dịch vụ vận tải tích hợp).

Theo Gemadept, từ sản lượng hơn 100 TEUs/tháng vào năm 1993, hiện nay sản lượng thực hiện giữa Gemadept và Hyundai đã đạt tới mức 6.000 TEUs/tháng. Liên doanh mới sẽ tiếp nhận mối hợp tác trước đây giữa hai bên và tiếp tục nâng cao sản lượng này.