14:06 02/04/2009

Giá cao su xuất khẩu tăng mạnh so với đầu năm

Thúy Nhung

Hiện giá cao su xuất khẩu đã vọt lên 1.400- 1.500 USD/tấn, tăng từ 100 đến 150 USD/tấn so với đầu năm 2009

Với giá xuất khẩu hiện nay, các doanh nghiệp đang thu lời từ 200 đến 300 USD/tấn.
Với giá xuất khẩu hiện nay, các doanh nghiệp đang thu lời từ 200 đến 300 USD/tấn.
Hiện giá cao su xuất khẩu đã vọt lên 1.400- 1.500 USD/tấn, tăng từ 100 đến 150 USD/tấn so với đầu năm 2009.

Đại diện Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết, nguyên nhân dẫn đến giá cao su tăng cao là do nhu cầu tiêu thụ trên thế giới phục hồi nhanh. Trong khi đó sản lượng cao su hiện tại lại không đủ cung cấp do đang trong thời kỳ ngừng khai thác mủ.

Với giá xuất khẩu hiện nay, các doanh nghiệp đang thu lời từ 200 đến 300 USD/tấn.

Trong hơn 70 nước và vùng lãnh thổ nhập khẩu cao su thiên nhiên từ Việt Nam, Trung Quốc hiện vẫn là thị trường nhập khẩu chính, chiếm 56% thị phần xuất khẩu của cao su Việt Nam. Nhu cầu nhập khẩu cao su của Trung Quốc đang tăng nên giá cao su cũng trong xu hướng lên theo.

Tuy vậy, theo nhận định của đại diện Hiệp hội này, giá cao su thiên nhiên trên thị trường thế giới trong năm nay sẽ còn nhiều biến động, nhưng mức tăng sẽ không mạnh như năm trước do bị tác động bởi các yếu tố như giá dầu, nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ trên thế giới được dự báo là ở mức thấp hơn so với năm 2008.

Còn theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2009 với diện tích cao su của cả nước là 640.000ha, sản lượng sẽ đạt khoảng 680.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu ước đạt xấp xỉ 1 tỷ USD.