17:04 11/02/2014

Gia đình Phó chủ tịch Sacombank nắm gần 21% cổ phần SouthernBank

Nhật Bình

Báo cáo quản trị năm 2013 của SouthernBank cho thấy gia đình ông Trầm Bê nắm gần 21% cổ phần ngân hàng này

Ông Trầm Bê nắm gần 21% cổ phần Ngân hàng Phương Nam. Hiện ông Trầm Bê 
đang đảm nhiện chức Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị 
Sacombank.
Ông Trầm Bê nắm gần 21% cổ phần Ngân hàng Phương Nam. Hiện ông Trầm Bê đang đảm nhiện chức Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank.
Theo báo cáo quản trị năm 2013 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (SouthernBank), ông Trầm Trọng Ngân - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phương Nam sở hữu gần 177 triệu cổ phần, tương đương 4,42% vốn điều lệ SouthernBank.

Với những người liên quan, ông Trầm Bê (bố ông Ngân) nắm hơn 334 triệu cổ phần, tương đương 8,36% cổ phần SouthernBank. Hiện ông Trầm Bê là cổ đông cá nhân nắm cổ phần lớn nhất tại SouthernBank.

Trong khi đó, em ruột ông Ngân là Trầm Thuyết Kiều nắm hơn 294 triệu cổ phần, tương đương 7,36% cổ phần Southern Bank. Em rể ông Ngân nắm gần 27 triệu cổ phần, tương đương 0,67% cổ phần SouthernBank.

Như vậy, gia đình ông Trầm Bê nắm gần 21% cổ phần Ngân hàng Phương Nam. Hiện ông Trầm Bê đang đảm nhiện chức Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank.

Tại SouthernBank, ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB) và Tropical Investments Việt Nam là hai cổ đông tổ chức lớn nhất với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 19,99% và 5,68% vốn.