09:55 03/02/2009

Giá gạo xuất khẩu đang tăng

Hoàng Lộc

Một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết, cuối tháng 1/2009, giá gạo xuất khẩu đã tăng 20 USD so với tháng trước

Dự kiến năm 2009, Việt Nam xuất khẩu từ 4,5 triệu đến 5 triệu tấn gạo.
Dự kiến năm 2009, Việt Nam xuất khẩu từ 4,5 triệu đến 5 triệu tấn gạo.
Một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết, trong tuần cuối tháng 1/2009, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 20 USD so với tháng trước.

Một số doanh nghiệp đã ký được hợp đồng xuất khẩu với giá rất hấp dẫn như gạo 5% tấm giá 500 USD/tấn, gạo 25% tấm giá 400 USD/tấn, FOB.

Hiện các doanh nghiệp xuất khẩu đang bốc xuống tàu 500.000 tấn gạo để giao hàng trong tháng 2 và 3/2009 cho Philippines. Đây là đợt giao hàng đầu tiên trong tổng số lượng 1,5 triệu tấn gạo cả năm 2009 mà Việt Nam đã ký với Philippines.

Hiện nay đã có khá nhiều khách hàng từ châu Phi, Singapore... đặt hàng mua gạo Việt Nam.

Dự kiến năm 2009, Việt Nam xuất khẩu từ 4,5 triệu đến 5 triệu tấn gạo, trong đó 6 tháng đầu năm sẽ xuất khẩu khoảng 2,8 triệu tấn, riêng 2 tháng đầu năm 2009 sẽ xuất khẩu 900.000 tấn.