12:44 31/10/2013

Giá nhà ở Trung Quốc “chát” cỡ nào?

An Huy

Danh sách 10 thành phố ở Trung Quốc có giá nhà tăng mạnh nhất trong tháng 9 do trang China.org giới thiệu

<br>
<br>