16:13 09/12/2008

GiaDinhBank và DaiABank được chào bán cổ phiếu

Nguyệt Anh

Ngày 7/11, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho GiaDinhBank và DaiABank

DaiABank được phép chào bán ra công chúng 50 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
DaiABank được phép chào bán ra công chúng 50 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày 7/11/2008, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định (GiaDinhBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á (DaiABank).

Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định được phép chào bán ra công chúng 50 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 25,599 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 24,401 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cả các cổ đông đã mua 25,599 triệu cổ phiếu của đợt chào bán và chỉ được thực hiện sau ngày 25/12/2008).

GiaDinhBank có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 135 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Trong khi đó, DaiABank được phép chào bán ra công chúng 50 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 18,4 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu; 30 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 100.000 cổ phiếu để thưởng cho cán bộ công nhân viên; 1,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên.

DaiABank có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 56-58 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, hai ngân hàng trên phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.